woensdag 6 september 2017

Op zoek naar houvast (n.a.v. Käthe Kollwitz)


'Op zoek naar houvast (n.a.v. Käthe Kollwitz)' (1987)
'Looking for grip (following Käthe Kollwitz)'

94 cm/ 66,5 cm

--------------
Inspired by an artwork
'Tod wird als Freund erkannt' (1934–1935) by Käthe Kollwitz (1867–1945)
Lithograph

Geen opmerkingen:

Een reactie posten